O akci

Základní myšlenkou Ledových měst je poskytnutí aktivního využití volného času o pololetních prázdninách, vytvoření příležitosti navštívit zajímavá místa naší republiky s atraktivními historickými, kulturními, sportovními i vzdělávacími zájmovými body a zviditelnění měst, která jsou otevřená dětem a podporují jejich volnočasové aktivity v době prázdnin a v mimo sezónním období.

Našimi partnery jsou města a instituce, které nabízí program a vstup se slevou nebo zdarma. Společně se snažíme, aby byla Ledová města finančně dostupná pro děti, rodiče i organizované dětské skupiny. Aby se mohly v období pololetních prázdnin všichni podívat i do vzdálenějších měst a krajů České republiky. Ledová města jsou příležitostí i pro místní rodiny a organizované dětské skupiny, protože v plné sezóně akce takového formátu neexistuje. Významnými partnery jsou základní školy, které poskytují zázemí pro mimoměstské organizované skupiny.

Trocha historie

Navazujeme na akci Ledová Praha, kterou Pionýr pořádal každoročně v letech 2001-2021. Původně to byla uzavřená akce určená především pro děti z dětských domovů. Dostat se do rodinného prostředí nejen o pololetních prázdninách bylo pro mnohé děti pouhým snem. Ledová Praha byla kusem dobrodružství a únikem ze stereotypního pobytu v dětském domově. Neopomenutelnými účastníky Ledové Prahy byly také mimopražské pionýrské oddíly.

Během prvních let akci využilo 12 dětských domovů + speciální a pomocné školy a ústavy sociální péče. Od roku 2003 byla akce Ledová Praha otevřena i pro rodiny s dětmi a ostatní spolky a školy. Od té doby se jí každoročně účastní tisíce nadšených účastníků.

Z konceptu Ledové Prahy se v roce 2022 díky pandemii COVID-19 zrodila Ledová města. 15 koordinátorů z patnácti měst České republiky se v době pandemie rozhodlo vytvořit své Ledové město a ulevit tak návštěvníky přeplněné Praze.

Účastníci se mohli rozprostřít po celé České republice na před tím nepoznaná místa. Díky obecnému strachu z nákazy i zdražování možnost vyrazit do bližšího města uvítala spousta dětských skupin i rodin. Koncept Ledových měst se osvědčil a pokračuje již několikátým rokem.